Charahub

😢 We recently moved charahub from Amazon Web Services to the Google Cloud, and during the transition some data was lost between Tuesday and Thursday. Unfortunately this data is non-recoverable, but we have added addition redundency to prevent it happening in the future. Any changes you make now will persist. We're sorry, and thank you for your patience.

dahanep

  • dahanep

Stats

About me

  • Systemy ochrony w naszych mieszkaniach prywatnych kojarz? nam si? przede wszystkim z alarmami b?d? tak?e monitoringiem wizyjnym i zaiste nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Nie jest bowiem ?adn? niespodziank?, ?e to w?a?nie o nich my?limy w pierwszej kolejno?ci. To zgodno?? z rzeczywisto?ci?, cho? nie jeste?my w stanie nie pami?ta? tak?e i o innych opcjach. Do tych bez w?tpienia zaliczy? mo?na wszelakiego typu czujniki, a po?ród nich czujniki czadu, dymu b?d? gazu. Nie da si? skry?, i? szczególnie w dobie Dwudziestego pierwszego wieku s? one w polskich domach wskazane. Nawet mimo tego, ?e instalacje s? coraz szczelniejsze. Jak powiada jedno z przys?ów, strze?onego Pan Bóg strze?e i tego si? trzymajmy. Tak wi?c te czujniki mo?na traktowa? jako dodatkowe uk?ady zabezpieczenia. http://centrum-zabezpieczen.pl/co-to-jest-kontrola-dostepu/

Portfolio

Sort by:

Back to Top