Charahub

rahesaz

  • rahesaz

Stats

About me

  • W g?ównej mierze skoncentrowali?my si? tutaj na monitoringu wizyjnym. Nie da si? bowiem ukry?, i? ten jest dzisiaj najpowszechniejszy nie wy??cznie w?ród w?a?cicieli firm, ale te? i jednostek prywatnych. To jednak nie wszystko. Nie zapominamy tak?e i o najbardziej klasycznych uk?adach zabezpiecze?, a wi?c mi?dzy innymi systemach alarmowych, które ka?demu znane s? bardzo dobrze. kamera ip zewn?trzna wifi

Portfolio

Sort by:

Back to Top