Charahub

😢 We recently moved charahub from Amazon Web Services to the Google Cloud, and during the transition some data was lost between Tuesday and Thursday. Unfortunately this data is non-recoverable, but we have added addition redundency to prevent it happening in the future. Any changes you make now will persist. We're sorry, and thank you for your patience.

Bart?omiej Ludwicki

  • Bart?omiej Ludwicki

Stats

About me

  • Miasto daje Tobie wiele mo?liwo?ci, na to, by otworzy? w?asny biznes. I wcale nie musi by? to korporacja, których jest ju? wiele. Mo?esz uderzy? w witryn? miasta, która jest najbardziej zachwycaj?ca oraz w najwy?szym stopniu atrakcyjna. Czyli w nocne ?ycie. Miasto noc? musi proponowa? co? swoim mieszka?com, w nast?pstwie tego zabierz si? za to oraz daj im to co?. Daj im mo?liwo?? tego, ?eby mieli gdzie pój??, w w?a?ciwym miejscu sp?dzi? czas, zje?? co?, napi? si?, pota?czy? - wypróbuj biznes lody.

Portfolio

Sort by:

Back to Top